Otvorenie školského roka 2022/2023

Kategória

Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie nového školského roka bude v pondelok – 5. septembra o 8:30 v budove základnej školy.

Prevádzka materskej školy začína rovnako 5. septembra v riadnom čase, t. j. o 6:45. Bližšie informácie sa dozviete na webovom sídle základnej školy https://zstusicka.edupage.org/ . „

Zverejnené 30. augusta 2022.
Bez úpravy .