Prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej aj materskej škole

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou v Tušickej Novej Vsi oznamuje rodičom, že na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a po dohode so zriaďovateľom sa v súvislosti s rastúcou chorobnosťou detí a žiakov prerušuje výchovno – vzdelávací proces v materskej aj základnej škole od utorka, 20.12.2022. Vyučovanie v škole a prevádzka MŠ sa začnú v pondelok, 9.1.2023.

Zverejnené 19. decembra 2022.
Bez úpravy .