Zápis detí do Materskej školy v Tušickej Novej Vsi

Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou v Tušickej Novej Vsi

p o z ý v a

deti na zápis do Materskej školy v Tušickej Novej Vsi,

ktorý sa uskutoční v dňoch od 9. mája do 13. mája 2022 v čase od 15.00 do 16.00 hod.

v budove Materskej školy

Žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v Materskej škole

resp. si ich môžu stiahnuť z webovej stránky Základnej školy:

https://zstusicka.edupage.org/news/#653

Zverejnené 2. mája 2022.
Upravené 5. júna 2022.