Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Tušice.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že v pondelok 30.1.2023 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. Pošta sa bude riadne doručovať.

„Mestám a obciam zhasína nádej“

 „Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve s názvom: „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného… Čítať viac

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že vo štvrtok 26.1.2023 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. Pošta sa bude riadne doručovať.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že vo štvrtok 19.1.2023 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. Poštár bude poštu riadne doručovať.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že utorok 17.01.2023 bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená. Poštár bude poštu riadne doručovať.

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.  Povinnosť podať priznanie je povinný: daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023 daňovník,… Čítať viac

OZNAM – DOVOLENKA

Oznamujeme občanom, že v dňoch 30.12.2022 (piatok) a 02.01.2023 (pondelok) bude Obecný úrad zatvorený.

OZNAM – Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude najbližšie otvorený až po novom roku. Termín otvorenia zberného dvora bude vyhlásený v rozhlase, zverejnený na web. stránke a rozposlaný do SMS a e-mailu.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že štvrtok 08.12.2022 bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená. Poštár bude poštu riadne doručovať.

Dôležitá informácia pre občanov k verejnému vodovodu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov Environmentálneho fondu formou dotácie na dostavbu celej vodovodnej siete obce Tušice. Predpokladaný termín realizácie prác: druhá polovica roku 2023

Projekt s podporou Nadácie EPH

Projekt: „Revitalizácia verejnej zelene“ – centrálna zóna Tušice – zelená časť IV. etapa Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.