Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Tušice.

Bezplatné dlhové poradenstvo

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu. https://pomahamedlznikom.sk/

Pošta zatvorená 25.5.2023

Oznamujeme občanom, že pošta v Tušickej Novej Vsi bude vo štvrtok 25.5.2023 zatvorená. Pošta sa bude riadne doručovať.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 15.6.2023

Oznamujeme občanom, že dňa 15. júna 2023 v čase od 07.40 do 16.00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác súvisiacich s opravou a údržbou distribučnej sústavy. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka týchto odberných miest (súpisných čísel): Tušice 3, 8, 12, 26, 78 – 104, 114 – 146, 192 – 222, 239 –… Čítať viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 12.6.2023

Oznamujeme občanom, že dňa 12. júna 2023 v čase od 07.40 do 16.30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác súvisiacich s opravou a údržbou distribučnej sústavy. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka týchto odberných miest (súpisných čísel): Tušice 100 až 104, Tušice 114 až 130, Tušice 239, 242, 243, 245, 257, 258.

MUDr. Ďurik – dovolenka

Oznamujeme pacientom p. doktora Ďurika, že v pondelok 15.5.2023 čerpá dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Hrubá v Michalovciach.

Oznam pre chovateľov včiel

Spoločnosť Agroves s.r.o. oznamuje, že v dňoch 6.-7.5.23(sobota,nedeľa) v čase od 18:00 do 7:00h (rannej), bude vykonávať insekticídne ošetrenie repky ozimnej prípravkom Carnadine, v katastri obcí Tušice,TNV,Horovce. Upozorňujeme chovateľov včiel, aby v tomto čase zabezpečili uzavretie včelstiev.

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Tušickej Novej Vsi pozýva rodičov na zápis detí do MŠ, ktorý sa bude konať v dňoch 9. až 17. mája 2023 v čase od 15.00 do 16.00 v budove MŠ. Na zápis je potrebné doniesť vyplnenú žiadosť , potvrdenie od lekára a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Vzor žiadostí si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ,… Čítať viac

Poplatok za TKO – OZNAM

Oznamujeme Vám, že poplatok za komunálny odpad je nutné uhradiť do konca mája. Od 1.6.2023 sa budú vyvážať už iba kontajnery s nálepkou platnou pre rok 2023!!! Občanom, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad cez bankový účet pripomíname, že nálepku na KUKA nádobu je potrebné si vyzdvihnúť na OcÚ v čase úradných hodín.

Miestne dane a poplatky – doručovanie rozhodnutí na rok 2023

Obec Tušice začala s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľností (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutia bude do domácností doručovať zamestnankyňa obce ako správcu týchto daní v pracovných dňoch vždy od 08.30 do 15:00 hod., a v sobotu v čase medzi 09.00 – 11.00 hod. Rozhodnutie môže prevziať len osoba, ktorej… Čítať viac