Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okres Michalovce od 1.7.2022

Kategória

Zverejnené 30. júna 2022.
Bez úpravy .