Dôležitá informácia pre občanov k verejnému vodovodu

Kategória

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov Environmentálneho fondu formou dotácie na dostavbu celej vodovodnej siete obce Tušice.

Predpokladaný termín realizácie prác: druhá polovica roku 2023

Zverejnené 5. decembra 2022.
Upravené 6. decembra 2022.