Informácie pre účastníkov konania pozemkových úprav – PPÚ Tušice

Kategória

Zverejnené 22. mája 2023.
Bez úpravy .