Preskočiť na obsah

Poplatok za komunálny odpad – doručovanie rozhodnutí na rok 2024

Zverejnené 11.3.2024.

Kategória

Obec Tušice začala dnes s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutia budú do domácností doručovať pracovníčky obce ešte zajtra od 16.00 hod.

Rozhodnutie môže prevziať len osoba, ktorej je určené alebo iná osoba z domácnosti. V prípade, že Vám rozhodnutie nebolo doručené z dôvodu, že ste v tom čase neboli doma, môžete si ho prevziať na OcÚ v čase úradných hodín.

Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 31.3.2024, nakoľko od 1.4.2024 začne vývoz podľa nálepky platnej pre rok 2024.

V záujme zvýšenia úspešnosti doručovania rozhodnutí je vhodné, zabezpečiť svojich psov.

Forma úhrady poplatkov:

 • Internetbankingom, resp. prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
  Bankové spojenie pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov:
  Banka:   Prima banka, a. s.
  Číslo účtu:   SK60 5600 0000 0042 0547 3002
  BIC/SWIFT:   KOMASK2X
  Variabilný symbol:  uvedený v Rozhodnutí (číslo rozhodnutia)
  Konštantný symbol: 0558
 • v Pokladni OcÚ.

V prípade úhrady poplatku za komunálny odpad cez bankový účet, je potrebné si vyzdvihnúť nálepku na KUKA nádobu na OcÚ v čase úradných hodín.