Projekt s podporou Nadácie EPH

Kategória

Projekt: „Revitalizácia verejnej zelene“ – centrálna zóna Tušice – zelená časť IV. etapa

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Zverejnené 29. novembra 2022.
Bez úpravy .