Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov ZŠ

Kategória

,,Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Tušická Nová Ves oznamuje rodičom,

že zajtra 5. 4. 2023 (v stredu) bude z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno pre všetkých žiakov základnej školy.“

Zverejnené 4. apríla 2023.
Bez úpravy .