Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Tušice.

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.  Povinnosť podať priznanie je povinný: daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023 daňovník,… Čítať viac

OZNAM – DOVOLENKA

Oznamujeme občanom, že v dňoch 30.12.2022 (piatok) a 02.01.2023 (pondelok) bude Obecný úrad zatvorený.

OZNAM – Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude najbližšie otvorený až po novom roku. Termín otvorenia zberného dvora bude vyhlásený v rozhlase, zverejnený na web. stránke a rozposlaný do SMS a e-mailu.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že štvrtok 08.12.2022 bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená. Poštár bude poštu riadne doručovať.

Dôležitá informácia pre občanov k verejnému vodovodu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov Environmentálneho fondu formou dotácie na dostavbu celej vodovodnej siete obce Tušice. Predpokladaný termín realizácie prác: druhá polovica roku 2023

Projekt s podporou Nadácie EPH

Projekt: „Revitalizácia verejnej zelene“ – centrálna zóna Tušice – zelená časť IV. etapa Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

MUDr. Ďurik – dovolenka

Oznamujeme pacientom p. doktora Ďurika, že čerpá dovolenku od 5.12. do 9.12.2022. Zastupovať ho bude MUDr. Hrubá v Michalovciach.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že zajtra, t.j. 23.11.2022 bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená. Poštár bude poštu riadne doručovať.

Oznam od spoločnosti AGROVES s.r.o.

Spoločnosť AGROVES s.r.o., oznamuje, že piatok t.j. 25.11.2022 v čase od 08.00 do 14.00 hod. a v sobotu t.j. 26.11.2022 v čase od 7.00 do 12.00 hod. sa bude predávať kukurica. Cena kukurice za 1 q je 30 €.

Pošta zatvorená

Pošta v Tušickej Novej Vsi oznamuje občanom, že pošta bude zajtra, t.j. 15.11.2022 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Poštár bude poštu riadne doručovať.