Výzva VVS pre odberateľov vody !!!

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť opakovane vyzýva odberateľov vody aby si ihneď skontrolovali vodomerné šachty, vodomer a trasu domovej prípojky.

Prípadnú poruchu hláste na dispečing VVS alebo starostovi obce.

Zverejnené 14. apríla 2023.
Bez úpravy .