Preskočiť na obsah

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre Voľby do NR SR v roku 2023

Zverejnené 28.9.2023.

Kategória

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

V takom prípade vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

O hlasovanie mimo volebnej miestnosti je možné požiadať:

  • Obecný úrad Tušice v čase úradných hodín, do 29.9.2023 buď telefonicky na tel. čísle 056/6495 714 alebo osobne;
  • Okrskovú volebnú komisiu v deň konania volieb, teda 30.9.2023, telefonicky na tel. čísle 0910 713 244.