OZNAM – Zberný dvor

Kategória

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude najbližšie otvorený

až po novom roku.

Termín otvorenia zberného dvora bude vyhlásený v rozhlase, zverejnený na web. stránke a rozposlaný do SMS a e-mailu.

Zverejnené 16. decembra 2022.
Bez úpravy .