Preskočiť na obsah

Separácia odpadu odovzdaného na zbernom dvore !!!

Zverejnené 11.7.2024.

Kategória

Dôrazne žiadame občanov, aby odpad privezený na zberný dvor bol preseparovaný. V opačnom prípade nebude odpad prevzatý.