Preskočiť na obsah

2022-06-07-083309-VZN verejn poriadok alkohol finalVZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na území obce Tušice z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce