Dodatok č. 1 VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy