Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce