Preskočiť na obsah

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do Oznámenia o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní (do 30.marca 2023).

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Prílohy

Súvisiace dokumenty