Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Tušice

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 26. januára 2023
Kategória

Prílohy