Návrh rozpočtu Obce Tušice na roky 2023, 2024, 2025 – Príjmy

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 20. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty