Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Tušice