Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Tušice

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy