Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – Rekonštrukcia plynovodov Tušice, Tušická Nová Ves