Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – Rekonštrukcia plynovodov Tušice, Tušická Nová Ves

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Prílohy