Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou – Rekonštrukcia plynovodov T – TNV

Zverejnené
16. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2023 − 2. marca 2023
Kategória

Prílohy