Pozemok registra C p.č. 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 v k.ú. Tušice

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Detaily

Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie:
Suma s DPH:
Objednávateľ: Obec Tušice
Objednávateľ - Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
Objednávateľ - IČO: 00325911
Dodávateľ:
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy