Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 23. novembra 2022
Kategória

Prílohy