Preskočiť na obsah

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
21. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2023 − 11. mája 2023
Kategória

Obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“ na OU Tušice, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 21 dní (do 11. mája 2023).

Správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu sú prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Prílohy

Žiadne prílohy.