Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Ondava Moravany

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 20. decembra 2022
Kategória

Prílohy