Preskočiť na obsah

Smernica o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obce a orgánom obce