Smernica o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obce a orgánom obce

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Prílohy