Verejná vyhláška – Oznámenie vo veci pokračovania v konaní o zmene hraníc poľovného revíru

Zverejnené
7. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 21. novembra 2022
Kategória

Prílohy