Verejná vyhláška podľa §5 ods.3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené
10. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. januára 2023 − 24. januára 2023
Kategória

Prílohy