Preskočiť na obsah

VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3-2014