Preskočiť na obsah

VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a stavebný odpad č. 2-2013