VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tušice

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy