Preskočiť na obsah

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Tušice – návrh