Preskočiť na obsah

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tušice č. 1-2016