VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných práce

Zverejnené
30. júna 2021
Kategória

Prílohy