VZN o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy