VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy