Preskočiť na obsah

VZN o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času č. 3-2016