Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2014

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy