Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytnutí NFP

Zverejnené
30. septembra 2022
Kategória

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 03/09/2022
Dátum podpísania: 30. septembra 2022
Začiatok účinnosti: 30. septembra 2022
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 203 274,25 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Tušice
Objednávateľ - Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
Objednávateľ - IČO: 00325911
Dodávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ - Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO: 00002801
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy

Súvisiace dokumenty