Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
18. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
18. januára 2024 − 6. apríla 2024
Kategória

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7.2.2024.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

Prílohy