Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 10.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 6 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ EKOGAS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 47, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31707068

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom zmluvy je stavebný dozor počas realizácie stavby: Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy obecného domu s domom smútku v obci Tušice

Dátum podpísania 10.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo

Dodávateľ - Sídlo , 072 34 Zalužice

Dodávateľ - IČO 33889741

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.6.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 110,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Objednávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Objednávateľ - IČO 31595545

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ing. Marta Nachtmannová

Dodávateľ - Sídlo , 072 34 Zalužice

Dodávateľ - IČO 33889741

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 242,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Jozef Jakubec, Anna Jakubecová

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ján Vaľo, Helena Vaľová

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 24,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Juraj Kičinko

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 68,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Tomáš Záhorský

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 324,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mgr. Daniela Igaz

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2024

Začiatok účinnosti 26.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Objednávateľ - IČO 36570460

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy