Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

ID: 05/03/2023 – Obec Tušice

205,32 €

5.4.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.3.2023

Suma s DPH 205,32 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Objednávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Popis

DOHODA č. 23/42/054/697

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode č.23/42/054/697

D O H O D A §54 – Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

ID: 04/03/2023 – Obec Tušice

3 675,22 €

30.3.2023

Začiatok účinnosti 25.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.3.2023

Suma s DPH 3 675,22 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Popis

DOHODA č. č. 23/42/054/320

Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

ID: 03/03/2023 – NATUR-PACK

21.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Zmluva o dielo č. 20230206

ID: 02/03/2023 – IFOsoft s.r.o.

15,00 €

13.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ IFOsoft s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT-03/2023

ID: 01/03/2023 – Obec Tušice

900,00 €

10.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.3.2023

Suma s DPH 900,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ FS - TUŠIČAN

Objednávateľ - Sídlo , 072 02 Tušice

Objednávateľ - IČO 54761751

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

ID: 04/02/2023 – Fúra s.r.o.

24.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

ID: 03/02/2023 – Obec Tušice

65,00 €

17.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mesto Trebišov

Objednávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 204, 075 25 Trebišov

Objednávateľ - IČO 00331996

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

D O H O D A §54 – NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb

ID: 02/02/2023 – Obec Tušice

1 232,28 €

13.2.2023

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 1 232,28 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Popis

DOHODA č. 23/42/054/93

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode č.23/42/054/93

D O H O D A, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)

ID: 05/01/2023 – Obec Tušice

10 204,32 €

9.2.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 10 204,32 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Popis

DOHODA č. 23/42/054/41

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

ID: 04/01/2023 – Ultima Ratio

6 912,00 €

9.2.2023

Začiatok účinnosti 26.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH 6 912,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ultima Ratio, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 46862439

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT-02/2023

ID: 01/02/2023 – Obec Tušice

2 300,00 €

3.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.2.2023

Suma s DPH 2 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB TUŠICE - TNV

Objednávateľ - Sídlo , 072 02 Tušice

Objednávateľ - IČO 31945759

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT-01/2023

ID: 03/01/2023 – Obec Tušice

300,00 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Onderovci

Objednávateľ - Sídlo Tušická Nová Ves 124, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 55081622

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

Prílohy