Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2023

Suma s DPH 141,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Tomáš Lyga, Mária Lygová

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poistenie majetku a zodpovednosti – administratívna budova

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2023

Suma s DPH 88 264,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ STAVPOT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mäsiarska 140, 044 15 Nižná Myšľa

Dodávateľ - IČO 36746525

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Miroslav Gajdoš a Bc. Andrea Gajdošová

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Predaj pozemku

Začiatok účinnosti 7.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.6.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Nadácia EPH

Dodávateľ - Sídlo Plátennícka 2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 42412871

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. 220046 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Začiatok účinnosti 26.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda, NP "Aktivácia ZUoZ" - opatrenie č. 2 - zamestnávateľ

Začiatok účinnosti 23.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

D O H O D A §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2023

Suma s DPH 515 257,35 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Gepstav Michalovce, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 47154217

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 07/05/2023 - „Vodovodná sieť obce Tušice“

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ing. Marta Nachtmannová

Dodávateľ - Sídlo , 072 34 Zalužice

Dodávateľ - IČO 33889741

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy