Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH 65,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mesto Trebišov

Objednávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 204, 075 25 Trebišov

Objednávateľ - IČO 00331996

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 1 232,28 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

DOHODA č. 23/42/054/93

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Dohode č.23/42/054/93

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 10 204,32 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Objednávateľ - Sídlo Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

DOHODA č. 23/42/054/41

Začiatok účinnosti 26.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2023

Suma s DPH 6 912,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Ultima Ratio, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 46862439

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.2.2023

Suma s DPH 2 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB TUŠICE - TNV

Objednávateľ - Sídlo , 072 02 Tušice

Objednávateľ - IČO 31945759

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Onderovci

Objednávateľ - Sídlo Tušická Nová Ves 124, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 55081622

Dodávateľ Obec Tušice

Dodávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00325911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ ZIKRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 8, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 47652721

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 11.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Municipálny úver – Superlinka

Súvisiace dokumenty

Zmluva o kontokorentnom úvere

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH 726 442,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tušice

Objednávateľ - Sídlo Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Objednávateľ - IČO 00325911

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí NFP