Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení zásielky

Štefan Majerský

9.2.2023

Dátum uloženia 9.2.2023

Odberná lehota 23.2.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Tušice, Tušice 130

Odosielateľ Okresný súd Banská Bystrica

Adresát Štefan Majerský

Prílohy

Popis

V zmysle §5 zákona č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Štefan Majerský, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Tušiciach v lehote do 23.02.2023.