Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Zverejnené

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

17.6.2022

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

4.10.2019

Voľby prezidenta SR

4.2.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí

4.10.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

4.10.2017