Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
9. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2023 − 23. februára 2023
Kategória

V zmysle §5 zákona č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Štefan Majerský, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Tušiciach v lehote do 23.02.2023.

Detaily

Dátum uloženia: 9. februára 2023
Odberná lehota: 23. februára 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Tušice, Tušice 130
Odosielateľ: Okresný súd Banská Bystrica
Adresát: Štefan Majerský

Prílohy

Žiadne prílohy.