Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Tušice.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 9.2.2023

Odberná lehota 23.2.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Tušice, Tušice 130

Odosielateľ Okresný súd Banská Bystrica

Adresát Štefan Majerský

Prílohy

Popis

V zmysle §5 zákona č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Štefan Majerský, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Tušiciach v lehote do 23.02.2023.